.

Ti mondtátok:

"Termékeiteket nagyon jónak találom, biztosan a jövőben is rendelni fogok belőlük. Köszönettel"

Molnár István

"Nagyon nagy tisztelettel és köszönettel vettem a gyors és tökéletes segítséget ill. Köszönet a bizalomért, a pontos szakszerű anyagokat rendben megkaptam. A szenzációs ügyfélorientált kiszolgálásért köszönetem fejezem ki, bár sokan lennénk ilyen gondolkodásúak. Mégegyszer köszönet a bizalomért."

Üdvözlettel: Szulimán Ákos

KKV meghatározó és nyilvántartó

Biztos, hogy jól értelmezed a szabályt?

Egyes társaságiadó kedvezmények, adóalap kedvezmények, illetve támogatások igénybevételének kötelező velejárója a KKV besorolás elvégzése, illetve a kétéves szabály szerinti nyilvántartás vezetése.

A megrendelési űrlaphoz >>>

A KKV meghatározó és nyilvántartó ára: Árlista

Kapcsolódó vállalkozások; Partnervállalkozások; a Kapcsolódók Partnerei; a Partnerek Kapcsolódói; az önállóság feltételei, a kizáró okok, a mutatók évenkénti átszámítása euróba - megannyi bonyolult összefüggés egy átlátható rendszerbe fogva.

Beírod ismert paramétereidet és már el is készült a nyilvántartó analitikád.

Amennyiben nem szeretnél bajlódni a meghatározással és a nyílvántartó elkészítésével, akkor ez a megoldás számodra.

Ha céged 2005. január 1. után alakult, úgy üzleti tervre is szükség van a működés első évére.

cegiranytu.hu     - az üzleti megoldások     tárháza


A cegiranytu.hu számos szabadon lekérhető, illetve kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembevételével és lehetőségeinkhez mérten, folyamatosan frissítjük.

Használd a központi megrendelő oldalunkat, ha rendelni szeretnél: Központi megrendelő >>>

Itt tájékozódhatsz részletesebben adatkezelési és felhasználási feltételeinkről: Felhasználási feltételek

Ha kérdezni szeretnél, akkor írj nekünk: jlenkei@gmail.com

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Tudástár

További információk a termékről

Tartalma:

A KKV meghatározó és nyikvántartó "gondolatmenete":

 • a felhasználó adatainak rögzítése,
 • a Partner adatainak rögzítése,
 • a Kapcsolódó adatainak rögzítése,
 • az önálló, a partneri, illetve a kapcsolódó státusz rögzítése,
 • a középvállalkozás, a kisvállalkozás, illetve a mikrovállalkozás kategória kiválasztása a KKV -én belül,
 • a kétéves szabály lefuttatásához szükséges adatok rögzítése,
 • a nyilvántartóba szükséges adatok bevitele,

a kétéves szabály szerinti kimutatás megjelenítése maximum 2005 évig visszamenőleg.

Jogszabályi segédlet, hasznos linkek,

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

Az egyik legdrágább kincsünk az idő! Nem mindegy, hogy „szerszámok” nélkül állunk neki egy számítást elvégezni, vagy igénybe veszünk előre jól átgondolt és kidolgozott segéd eszközöket, amelyek a törvény által előírt feltételek szerint elvégzik helyettünk a munka oroszlán részét.

Figyelembe veszi mindazokat az előírásokat és összefüggéseket, amelyek a helyi adó előzetes becsléséhez, illetve számításához szükségesek.

Beépített képletek segítik az összefüggésekből levonható következtetések kiírását.

A törvény sokféle adat és szempont összehasonlítását, figyelembe vételét írja elő. A KKV meghatározó mindezen feltételeket és szempontokat beképletezve tartalmazza. A felhasználó így könnyedén, a jogszabályok értelmezési gondjait elkerülve, meg tudja határozni cége státuszát és létre tudja hozni azt a kötelező nyilvántartást, amely a legtöbb pályázatnál és számos adókedvezmény igénybevételénél követelmény.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz, ha nincs PayPal fiókod, akkor használd majd a "Check Out as a Guest" linket a megnyíló ablakban!):

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) az Árlista elején a szükséges adatok a rendelkezésedre állnak.

A megrendelőlaphoz >>>

Tudástár

Törvény

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

A Kk. tv. 2005. január 1-i hatályú módosítása következtében minden 2005. január 1-jén már működő vállalkozásnak a 2005. évben kezdődő üzleti évének első napján fennálló állapot szerint, e napra vonatkozóan – általános esetben 2005. január 1-jére – újra be kellett sorolnia magát. Az újraminősítést az üzleti év első napján rendelkezésre álló, elfogadott utolsó – általános esetben 2003. évi – (egyedi, vagy konszolidált) beszámoló foglalkoztatotti létszám (1. mutató), és pénzügyi mutatói (értékesítés nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg: 2. mutató) alapján kellett végrehajtani. Az így elvégzett besorolás a kiindulási alapja a kétéves szabály alkalmazásának, tehát ehhez képest kell vizsgálni a két egymást követő beszámolási időszak mutatóinak alakulását.

Önálló vállalkozásnak minősül, így egyedi (éves, vagy egyszerűsített éves) beszámolója adatai alapján minősít:

– az a vállalkozás, amely nem minősül sem partnervállalkozásnak, sem kapcsolódó vállalkozásnak [Kk. tv. 4. § (1) bekezdés]; a legtipikusabb esetben: az a vállalkozás, amelyben más vállalkozás részesedése[1], nem éri el a 25%-ot és maga sem rendelkezik 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel más vállalkozásban; továbbá

– ha befektetői érdekeltség fennáll, az a vállalkozás [Kk. tv. 4. § (6) bekezdés]

amellyel a Kk. tv. 19. § 1. pontja szerinti befektető(k) külön-külön és együttesen sem állnak a Kk. tv. 4. § (3)-(4) bekezdése szerinti kapcsolódó vállalkozási viszonyban, [a 4. § (2) bekezdés szerinti partnervállalkozási viszony fennállhat], vagy

amelynél a befektető(k) – a kapcsolódói viszonyt létesítő tulajdonlás ellenére – sem közvetve, sem közvetlenül nem vesz(nek) részt a vállalkozás tényleges irányításában, vagy

amelynek a befektetői (önmagukban) nem működnek vállalkozásként.

Partnervállalkozás a Kk. tv. 4. § (2) bekezdése szerinti vállalkozás; ennek legtipikusabb esete, ha egy vállalkozás részesedése egy másik vállalkozásban eléri a 25%-ot, de nem haladja meg az 50%-ot.

Kapcsolódó vállalkozások azok, amelyek egymással a Kk. tv. 4. § (3)-(5) bekezdése szerinti kapcsolatban állnak; jellemző esetben, ha egy vállalkozás részesedése egy másik vállalkozásban meghaladja az 50%-ot.

Ha az adott vállalkozásnak van partner- és/vagy kapcsolódó vállalkozása, akkor a besoroláshoz a létszám és a pénzügyi mutatókat konszolidált beszámoló alapján, konszolidált beszámoló hiányában az egyedi beszámolókban szereplő adatok összeadásával kell megállapítani. Ennek számításakor a partnervállalkozás(ok) adataiból a részesedéssel arányos adatokat, illetve a kapcsolódó vállalkozás(ok) adatainak egészét kell hozzáadni az adott vállalkozás adataihoz.

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás,

– amelyben az állam vagy az önkormányzat (magyar vagy külföldi) közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – külön-külön, vagy közös tulajdonlás esetén az önkormányzatok együtt, vagy az állam és egy vagy több önkormányzat együtt – meghaladja a 25%-ot (függetlenségi kritérium),

– az a vállalkozás, amely partner- és kapcsolódó vállalkozásaival együtt már nem KKV kategóriába tartozó vállalkozás, vagyis ha egy cégcsoport nem felel meg a KKV definíció követelményeinek, akkor a tagjai sem KKV-k.

Az egyéni vállalkozók a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt adóbevallásuk, s az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozások a saját maguk által vezetett nyilvántartás adatai alapján végzik el besorolásukat, melynek során – az eva alanyok e vonatkozású egységes megítélése szerint – nincs szükség a pénzügyi mutatók vizsgálatára (lásd: 3. pont alatt).

1.1. Éves szinten számítandó mutatók

Amennyiben a vállalkozás működési ideje – a besorolás alapját képező tört évi beszámolási időszak – 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni [Kk. tv. 5. § (1) bekezdés utolsó fordulata].

Ilyen eset a 12 hónapnál rövidebb üzleti év, (például az előtársasági időszakot követő üzleti év, vagy a jogutód üzleti éve, vagy az eva alanyiság év közbeni megszűnését követő üzleti év).

Az évesítés a következőket jelenti:

– az értékesítés nettó árbevételi adatát el kell osztani a beszámolóval lefedett működési napok számával, és meg kell szorozni az adott év napjainak számával,

– nincs szükség a törtidőszaki foglalkoztatotti létszám, mint átlagos statisztikai állományi létszám, valamint a beszámoló szerinti mérlegfőösszeg adatának évesítésére. Ezeket tehát – változatlanul hagyva – éves szintű adatoknak kell tekinteni.

1.2. Üzleti terv adatainak figyelembevétele

Az új alapítású vállalkozások esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni [Kk. tv. 5. § (2) bekezdés], amikor is – rendelkezés hiányában – évesíteni nem kell. Tekintve, hogy az üzleti terv nem tartalmaz mérlegfőösszeget, ezért a besorolásnál a nettó árbevétel és a foglalkoztatotti létszám évesítés nélküli adatainak számbavétele szükséges.

Így kell eljárni minden olyan esetben, ha a vállalkozás a besorolására előírt napon még nem (akár a második üzleti évére vonatkozóan sem) rendelkezik elfogadott beszámolóval. E szerint újonnan alapított vállalkozásnak tekintendő – a jogelőd nélkül létesített új vállalkozáson kívül – az átalakulással létrejött jogutód, kivéve beolvadás formájában történő átalakulás esetén az átvevő, kiválással történő átalakulás esetén a fennmaradó vállalkozást, ha már rendelkezik korábbi beszámolóval.

1.3. A 2005. évben vagy azt követően keletkezett első üzleti év

A 2005. évben, illetve azt követően alapított vállalkozásoknál, valamint mindazon esetben, amikor a vállalkozás első üzleti éve a 2005. évben, vagy azt követően kezdődik, a vállalkozás besorolását – figyelemmel a kétéves szabály 2005. január 1-i hatálybalépésére – az első üzleti éve első napjára kell meghatározni. A besorolás alapja újonnan alakult vállalkozások esetében mindig az üzleti terv (lásd: 1.2. pontnál). Ez azt is jelenti, hogy a vállalkozás a várható adatok szerint besorolt KKV marad változatlanul két egymást követő (az első kettő) beszámoló elfogadásáig, esetleg tovább is.

Felmerülhet, hogy adott vállalkozásnak nincs szüksége a besorolására – nem kíván a társasági adóbevallásában KKV kategóriához kötött kedvezményt érvényesíteni, vagy valamely adórendszeren kívüli támogatást igénybe venni – amely esetben, pusztán a Kk. tv. 2005. január 1-jével hatályba lépett rendelkezései miatt nem (volt) kötelező a KKV-kénti minősítés megtétele. A besorolást tehát elegendő akkor elkészíteni először, amikor annak valamely kedvezmény, támogatás miatt jelentősége van, de kiindulásként ilyenkor is a 2005. január 1-jei, 2005-ben vagy azt követően alakult vállalkozásnál az első adóéve első napjára vonatkozó besorolást kell tekinteni.

A tulajdoni részesedés mindig a jegyzett tőke vagy a szavazati jog – a kettő közül a nagyobb – alapján értendő.

A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 6.)

a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) >>>

NAV állásfoglalás >>>

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról >>>

Hatályos: 2020.01.01.

Forrás: njt.hu

A megrendelőlaphoz >>>

Vissza az elejére >>>

Görgesd a terméklistát!
oldal térkép